Určete si priority, Poselství archandělůUrčete si priority

Určete si priority

Balíček karet: Poselství archandělů

Archanděl Metatron: „Soustřeďte se na to, co je pro vás nejdůležitější. Pomohu vám s přípravou a motivací.“

Doplňující vzkaz: „Po čem toužíte? Co rozezpívá vaše srdce? Když se zaměříte na tyto oblasti, vzroste vaše radostná energie, z čehož budou mít užitek všichni. Staňte se pánem svého programu a věnujte více času projektům a aktivitám blízkým vašemu srdci. Dělejte taková rozhodnutí, která jsou v souladu s vašimi prioritami a podporují vaše životní prostředí.“

Jak pracovat s archandělem Metatronem:

Metatron je jedním ze dvou archandělů, kteří kdysi kráčeli po zemi v lidské podobě ( tím druhým je Sandalfon ). Metatron byl prorok a zákonník Enoch, který po svém příkladném pozemském životě vstoupil na nebesa. Tam pokračuje ve své práci zákonníka a kronikáře. Také pomáhá lidem rozvíjet schopnost organizovat a vést si záznamy. Zavoláte-li Metatrona, bude vás motivovat, abyste si utřídili své priority.