Vítězství, Poselství archandělůVítězství

Vítězství

Balíček karet: Poselství archandělů

Archanděl Sandalfon: „Vaše modlitby byly vyslyšeny. Neztrácejte víru.“

Doplňující vzkaz: „Zasloužíte si toto vítězné období. Vaše neochvějné soustředění a oddanost věci vyústily v to, že se vaše přání úžasným způsobem zhmotnila. Ovládl vás klid a příjemné pocity. Zaměřte se na tento přítomný okamžik a plně si vychutnejte každý pocit a zkušenost. Vězte, že o budoucnost je v dobrém slova smyslu postaráno. Mějte ze sebe dobrý pocit a nezapomínejte, že váš úspěch pomůže i ostatním.“

Jak pracovat s archandělem Sandalfonem:

Sandalfon je jedním ze dvou archandělů, kteří zakusili pozemskou existenci ( tím druhým je Metatron ). Jejich duchovní životy byly natolik významné, že jim zaručily vzestup mezi archanděly. Sandalfon vám může napomoci k tomu, aby i váš život byl mistrovským dílem. Požádejte jej, aby vám pomohl žít v integritě a plně využívat vašich duchovních darů proroctví, léčení a zhmotňování. Sandalfon vám může pomoci otevřeně říkat pravdu tak, aby to přinášelo užitek všem. Také vám pomůže vážit si všech velkých i malých zázraků a vítězství v životě.