Změna povolání, Poselství archandělůZměna povolání

Změna povolání

Balíček karet: Poselství archandělů

Archanděl Chamuel: „Vaše životní poslání je impulsem k prospěšné změně ve vaší profesní dráze.“

Doplňující vzkaz: „Modlitbou jste žádali o pomoc s kariérou a teď se vám jí dostalo. Někdy jsou změny vnímány jako stresující záležitosti, já však jen pomáhám odstranit z vašeho života to staré, aby se v něm mohlo udát něco nového. Věnujte zvýšenou pozornost opakujícím se nápadům, snům a vizím, neboť jsou to Boží vnuknutí, která vás vedou po vaší vysněné životní dráze. Možná ji před sebou neuvidíte celou ( nebo nerozeznáte, kam vede ), ale budete provázeni světlem, které ozáří každý váš další krok.“

Jak pracovat s archandělem Chamuelem:

Chamuelovo jméno znamená „Ten, který vidí Boha“. Jeho schopnost jasného  vidění nám pomáhá najít věci, situace a lidi. Je pověstný tím, že pomáhá lidem nalézt povolání, které nejlépe odpovídá jejich životnímu poslání a zálibám. Kdykoli budete potřebovat, zavolejte Chamuela coby svého rádce v oblasti povolání!