Ceňte si sebe, Rady andělů na každý denCeňte si sebe

Ceňte si sebe

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Jste zářivým klenotem v koruně nebeských stvoření a vaše světlo mezi námi jasně září. My andělé nad vámi bdíme s velkou láskou a cítíme k vám velký obdiv a úctu. Je pro nás přirozené, chtít pro vás jen to nejlepší.

Někdy vás pozorujeme, jak činíte rozhodnutí, která nejsou ničím jiným než ústupky, protože věříte, že si nezasloužíte nic lepšího. Bojíte se, že když se vám dostane něčeho dobrého, připravíte o to někoho jiného, nebo dokonce sebe. Drazí, věřte nám, když vám říkáme, že tak, jak dáváte sobě, dáváte i druhým. Vy a všechny lidské bytosti sdílíte jednoho ducha, jeden dech a jedinou pravdu. Je nemožné oddělit to, co děláte sami pro sebe, od toho, co děláte pro ostatní. Bylo by to totéž, jako by se strom snažil dopravit výživu jen některým svým listům. To je samozřejmě nemožné, ale přesně o to se pokoušíte, když sebe stavíte na poslední místo.

Starejte se o sebe tak, jako se staráte o svou rodinu, přátele a ostatní. Važte si sebe samých a uvědomujte si přitom, že je to současně prostředek, jak se na Zemi postarat o všechny. Ctěte se, a tím prospějete také ostatním.

Čím více dáváte, tím více pociťujete velkou lásku. A láska je klíčem ke štěstí a vnitřnímu míru. Neznamená to, že byste si mysleli: Jsem lepší než ostatní, ale spíše: Miluji to, co vnímám ve svém nitru i v nitru ostatních. Budete-li si projevovat lásku, budete tak šířit radostnou jiskru stvoření ku prospěchu všech.

Myšlenka pro tento den

Vnímám svou hodnotu, protože vím, že Bůh mě stvořil jako dokonalou bytost, uvnitř i navenek. Čím více si uvědomuji svou pravou Božskou dokonalost, tím více umím milovat a tím více zase mohu pečovat o druhé a přispívat k jejich uzdravení.