Dovolte si..., Rady andělů na každý denDovolte si...

Dovolte si...

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Jako děti jste čekali, až vám dospělí řeknou, co máte dělat, a až vám dovolí něco dělat, protože jste byli podřízeni jejich autoritě. Tento zvyk s sebou nesete i v dospělosti. Něco ve vás stále čeká, že vám druzí dají své požehnání a souhlas s tím, co děláte.

Dnes proto převezměte zcela zodpovědnost za svůj rozvrh, činnosti i život. Vaší autoritou jste teď vy, a můžete si tudíž dát sami pokyn k cestě za svými sny a vnitřním hlasem.

K čemu byste si rádi dali svolení? Uvědomte si, že máte moc se řídit svým Božským vedením, aniž by to museli schválit druzí. Můžete učinit rozhodnutí, která povedou ke zlepšení vašeho zdraví a k dosažení štěstí a vnitřního míru. My andělé vám v tomto procesu pomůžeme, stačí jen, když nás o to požádáte. Můžeme podpořit vaši odvahu a sílu potřebnou k uskutečnění takových změn, ovšem konečný krok je na vás. Ale vy to zvládnete!

Myšlenka pro tento den

Dávám si svolení k převzetí zodpovědnosti za svůj život a ke změnám, které naplní mé srdce radostí. Jsem pro sebe svou vlastní autoritou a mám právo řídit se Božským vnitřním hlasem, který mě vede.