Důvěřujte tomu, že vaše modlitby se právě teď plní, Rady andělů na každý den



Důvěřujte tomu, že vaše modlitby se právě teď plní

Důvěřujte tomu, že vaše modlitby se právě teď plní

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Ačkoli možná ještě nevidíte výsledky, vaše modlitby jsou vysly­šeny. Vesmír právě v zákulisí pracuje ve váš prospěch a usku­tečnění vašich přání je na spadnutí.

Vaším úkolem je zachovat si mezitím víru a řídit se svým vnitř­ním vedením. Zbytek je na Bohu a jeho andělech. Jsme šťastní, že vám můžeme pomáhat ve jménu lásky a vnitřního míru. Když vás povznáší pocit štěstí, stoupáme vzhůru spolu s vámi. Proto není divu, že pilně pracujeme na tom, abychom zvýšili vaši radost a pocit štěstí.

Boží vůle září jako sluneční paprsky a rozdává všem radostnou náladu. Vodíme vás po cestách lásky a vaše splněná přání před vámi raší jako květiny.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a splněny. Věřím, že právě v tuto chvíli na sebe berou reálnou formu. Odevzdávám všechny své obavy a strachy Bohu a an­dělům, protože důvěřuji Duchu, že se dokonale postará o všechny podrobnosti.