Mějte víru a trpělivost, Rady andělů na každý denMějte víru a trpělivost

Mějte víru a trpělivost

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Boží načasování znamená průnik všech příhodných okolností v jednom bodě. Mějte prosím trpělivost, než všechno dosáhne optimálních podmínek, tak aby mohlo dojít k manifestaci vašich přání neboli k jejich realizaci v hmotném světě. Nyní jen věřte, že vaše modlitby a afirmace byly vyslyšeny a jsou právě uskutečňo­vány. Jejich konečné naplnění je téměř na dosah ruky.

Když se námořník blíží souši poté, co strávil mnoho měsíců na moři, hledá taková znamení, jako jsou například ptáci s vět­vičkou v zobáku. Pak se za nimi plaví ve víře, že pobřeží je blízko. Podobným způsobem vám i my andělé posíláme mnoho signálů vypovídajících o tom, jak pokračuje uskutečňování vašich přání. Žádáme vás o stejnou víru, jakou mají zmínění námořníci. Věřte, že znamení, která vidíte a vnímáte, jsou jasnou předzvěstí velkých věcí na horizontu vaší budoucnosti.

Spočiňte ve své důvěře a trpělivosti s vědomím, že o všechno je postaráno ve váš prospěch. Vaše loď právě vplouvá do přístavu.

Myšlenka pro tento den

Mám víru v Boží načasování a vím, že mé modlitby jsou vždycky vyslyšeny v tom nejdokonalejším okamžiku. Upouštím od svých představ a věřím ve výsledek. Všechno se odehrává podle plánu. Brzy pochopím souvztažnost všech událostí. Můj život je - a vždycky byl - ve všech směrech dokonalý.