Modlete se, Rady andělů na každý denModlete se

Modlete se

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Modlitba znamená rozmlouvat s Božstvím prostřednictvím dialogu. Je to způsob, jak můžete duchovnímu světu říci o svých nadějích, snech a přáních, s nimiž vám my andělé moc rádi pomáháme. Nemusíte nám říkat, po čem toužíte, protože je to zjevné všem, kdo jsou na vás napojeni. Nicméně, Boží zákon přikazuje, že nám musíte dát znamení, že chcete, abychom k vám přišli a že si přejete naši pomoc. Čekáme pouze na váš pokyn.

Modlitba vám pomůže vyčistit nitro v obdobích zmatku a nerozhodnosti. Jde o proces upřímné sebereflexe, během kterého nepoužíváte své obvyklé obranné mechanismy a připouštíte si své nejhlubší city a touhy.

Ačkoli my už vaše skutečné touhy známe, modlitba je způsob, jehož pomocí zvláště vaše vyšší já komunikuje s Bohem a prožívá přitom hluboký pocit přijetí. To vám dovolí vynést vaše stíny na světlo, kde zjistíte, že se není čeho bát. Modlitba je forma odevzdání se, požádání o pomoc a připravenosti přijmout pomoc. Tento stav otevřenosti umožňuje, aby do vašeho vědomí mohlo proudit Velké světlo, a tím se vaše myšlení a city pozvedly do vyšších úrovní.

Myšlenka pro tento den

Modlím se za otevřenost svého srdce, tak aby bylo schopno přijímat. Žádám o pomoc, vedení a rady. Hovořím s Bohem o svých nejniternějších úzkostech, touhách a emocích.