Odložte svá břemena, Rady andělů na každý denOdložte svá břemena

Odložte svá břemena

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Odložte tíhu svých břemen, naši drazí, a všechny své starosti a obavy odevzdejte Bohu. Není třeba, abyste se svými strachy bojovali sami, když máte k dispozici takovou pomoc.

Dovolte dnes Bohu, aby se postaral o všechny vaše starosti. Nadechněte se zhluboka a s výdechem odevzdejte své starosti Bohu, jehož nekonečná láskyplná moudrost rozřeší jakoukoli komplikaci a nahradí bolest mírem.

Uvolněte své napětí a dovolte Nebesům, aby činila to, co umí nejlépe: milovala vás.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své starosti a obavy Bohu a vydechuji si s úlevou, neboť vím, že všechno nemusím dělat osamoceně. Protože mě Bůh miluje, dostává se mi neustálé podpory na každé úrovni mého života. Je pro mě naprosto v pořádku nechat si pomáhat.