Odpusťte si, Rady andělů na každý denOdpusťte si

Odpusťte si

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Byli jste stvořeni dokonalí jediným Stvořitelem a jeho dílo nemůžete změnit. V nejvyšším slova smyslu vlastně není nic, co byste si měli odpustit, protože nikdy nemůžete anulovat vůli Stvořitele stvořit vás jako dokonalé bytosti.

Veškerý váš zármutek pochází z mylné představy, že jste vším jiným, jen né láskyplnou čistou bytostí, kterou stvořil sám Bůh. Když si však odpustíte všechno, co si myslíte, že jste udělali špatně, poopravíte své sebepojetí tak, aby odráželo to, jak vás vidí Bůh. Pak pochopíte, proč vás Nebesa tolik milují: protože je ve vás jedno dobro.

Buďte dnes připraveni vyměnit starou vinu a zármutek za Boží lásku. To je cesta k pravdě a trvalému vnitřnímu míru.

Myšlenka pro tento den

Odpouštím si a oprošťuji se od všeho, co mě stahuje dolů. Vdechuji Boží lásku a vydechuji unavené staré pocity. Uvědomuji si své uzdravení a celistvost.