Poděkujte vesmíru, Rady andělů na každý denPoděkujte vesmíru

Poděkujte vesmíru

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Vesmír je nekonečnou energií Božství, kterou každá forma života ještě umocňuje. I vy jste jejím projevem a současně dokonalým odrazem Božího světla. Vaše vděčnost má stejnou vlnovou délku, jakou pulzuje vesmír, což vás s tímto proudem spojuje a současně zajišťuje, že budete mít další zkušenosti, které budou vaši vděčnost podněcovat.

Vypracujte si dnes seznam nazvaný "Děkuji ti, Vesmíre!", který by měl obsahovat všechno, zač jste vesmíru vděční. Seznam si ponechte a pravidelně jej rozšiřujte. Kdykoli budete potřebovat povzbuzení, přečtěte si ho a vaše vděčnost vás opět rozradostní.

Myšlenka pro tento den

Děkuji ti, Vesmíre! Pociťuji vůči tobě hlubokou vděčnost za ...........  (vyjmenujte všechno, co už máte, nebo po čem toužíte).