Požehnejte všem s nimiž se setkáte, Rady andělů na každý denPožehnejte všem s nimiž se setkáte

Požehnejte všem s nimiž se setkáte

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Základem problémů ve vztazích je strach. Pramení z obav nad tím, jakou moc má nad vámi druhá osoba, a ze ztráty vlastní vůle. Ale jak by se něco takového mohlo stát, když jste přeci pro­dloužením Boží moci? Nikdo vám nemůže vzít něco, čím vás ob­dařil Bůh.

Lékem na tento strach je jeho energii otočit. Místo abyste se obávali, že vám někdo něco může vzít, se soustřeďte na to, abyste k dané osobě vysílali jen požehnání. Můžete to učinit tak, že se za ni budete modlit, vysílat k ní láskyplnou energii, posilovat její pocit štěstí nebo můžete požádat, aby se k ní připojilo více andělů.

Žehnejte dnes všem, které potkáte, ať je to někdo cizí, kdo ko­lem vás jen prošel, nebo koho znáte. A pozorujte, zda zazname­náte ve svých vztazích nějaké změny. Vzhledem k tomu, že za vy­síláním požehnání není snaha druhou osobu změnit, budete se tě­šit z uzdravené energie, která k vám bude proudit, protože dávání a sdílení dobra zvyšuje kvalitu vašeho spojení.

Myšlenka pro tento den

Andělé, pomozte mi dnes prosím vysílat požehnání a modlitby všem, s kým se potkám. Vysílejte prosím skrze mne uzdravující energii do všech mých vztahů. Prosím, aby každé mé setkání přineslo dary všem zúčastněným.