Přestaňte čehokoli litovat, Rady andělů na každý denPřestaňte čehokoli litovat

Přestaňte čehokoli litovat

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Všechno, čeho ve vztahu k sobě a ke své minulosti litujete, může být uzdraveno, aby se tak uvolnila vaše energie, zlepšila se vaše nálada i pohled na svět. Dnes vám pomůžeme odstranit břemeno pocitu viny, studu nebo lítosti.

Zaprvé si musíte uvědomit, že je nemožné, abyste jakkoli zasáhli do dokonalého Božího díla. Láska, která je všude, je trvalá a ne­zničitelná. Nikdo nemůže přerušit proud nekonečné láskyplnosti Božství, jež je přítomná ve všech lidech i věcech.

Jediné, co je potřeba uzdravit, je iluze, že byste této planetě mohli přinést něco jiného než lásku - vždyť sami jste láska. Dokud si ve svém srdci nebo mysli nesete bolestivé pocity lítosti, působíte falešnou bolest sobě i ostatním.

Odložte dnes tuto temnou představu viny a studu a vraťte se ke světlu, jímž je pochopení vaší duchovní cesty a vašeho původu. Odpuštění znamená, že nejdříve odpustíte sobě a poté i druhým.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se iluzí bolesti a utrpení. Jsem navěky Božím dítětem bez viny a odpouštím si všechno své domnělé špatné jednání i nejednání. Mé srdce i mysl naplňuje mír.