Přijměte své léčitelské schopnosti, Rady andělů na každý denPřijměte své léčitelské schopnosti

Přijměte své léčitelské schopnosti

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Máte stejné léčitelské schopnosti jako kdokoli jiný, protože všichni jsou věčně spojeni s Bohem. Jediný důvod, proč se někteří léčitelé zdají být lepšími než ostatní, je ten, že důvěřují Boží energii, která jimi proudí. Dnes se budeme my andělé soustředit na to, abychom zvětšili vaši víru.

Když o svých schopnostech pochybujete, dáváte vlastně na ha­dici, kterou proudí léčivá energie, svorku. Je tomu tak proto, že po­dobné pochyby znamenají totéž, jako byste věřili, že jste odděleni od Nebes, což je myšlenka doslova ochromující. Je nemožné být od­děleni od Boha, protože jste spojeni skrze lásku, která vás stvořila.

Namísto abyste ztráceli čas přemýšlením, zda jste již dostatečně kvalifikováni nebo připraveni léčit, zaměřte se na radostné proží­vání svého Božství. Radujte se ze svých léčitelských schopností, které jsou vašimi dary, a začněte je využívat bez dalších odkladů.

Myšlenka pro tento den

Přijímám skutečnost, že mám léčitelské schopnosti, které pocházejí od Boha. Tato síla mnou přirozeně proudí, jsem ve věčném spojení s Boží láskou a energií. Podobně jako každý člověk mám i já způsobilost a dar léčit.