Probouzejte v druhých jen to nejlepší, Rady andělů na každý denProbouzejte v druhých jen to nejlepší

Probouzejte v druhých jen to nejlepší

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k tomu, aby se na věci dívali pozitivně.

Abyste tak mohli činit, musíte se v každém člověku, kterého potkáte, soustředit na světlo a dobrotu. Při rozhovoru se snažte, aby hovor zněl pouze harmonicky, a nedovolte, abyste se stali nástrojem, který vyluzuje falešné tóny. Užívejte pouze pozitivní a láskyplná slova.

Vaše vlastní štěstí je vaším nejlepším nástrojem, pomocí něhož můžete učit druhé a pomáhat jim. Je to intenzivní energie, jež vyzařuje hlubinně léčivé paprsky světla, které pozvedají ducha. Není třeba, abyste se snažili druhé napravovat, protože váš vnitřní mír to učiní zcela automaticky. Proto vědomě usilujte o stav radosti a ostatní už se zařídí samo.

Když jste šťastní, probouzíte to nejlepší v sobě i v druhých.

Myšlenka pro tento den

Dopřávám si pocit radosti. Cítím štěstí, protože to je má volba.