Radujte se z harmonických vztahů, Rady andělů na každý denRadujte se z harmonických vztahů

Radujte se z harmonických vztahů

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Těžkosti ve vztazích zažíváte pouze tehdy, když bojujete proti konečnému směru, kterým se vydaly. V takové fázi se každý vydává jiným směrem, podobně jako loď na moři.

Nezáleží na tom, kde na konci cesty přistanete, ale záleží na vzá­jemné součinnosti lidí, kteří se cesty účastní. Nejplodnějšími ces­tami jsou takové, kdy členové posádky naslouchají svému srdci a jsou k sobě navzájem upřímní.

Harmonické vztahy jsou založeny na vzájemné upřímnosti s tím, že obě strany se nebojí sdělovat si své skutečné pocity. Když se vůči sobě navzájem otevřete, pak poznáte, že jste milováni pro to, jací opravdu jste.

Hádky a střety se objevují tehdy, jestliže se jeden ze vztahu ně­čeho obává nebo se cítí ohrožený, a proto zaujme obranný postoj, buď slovně nebo svým chováním. My andělé vám můžeme pomoci vytvořit atmosféru bezpečí tak, že vdechneme do srdcí obou part­nerů energii lásky. To vám pomůže volit slova, která jsou laskavá a uctivá. Když sdílíte své upřímné pocity, láska je nejmocnějším ochranným prostředkem. Takovým způsobem vznikají vzájemná pouta a láska.

Myšlenka pro tento den

Mé vztahy jsou harmonické a láskyplné. Upřímnost mne nikterak neohrožuje. Všechny mé vztahy jsou plné lásky a druhým se cítím nejblíže, když jim ukážu své pravé já.