Těšte se z nekonečných zdrojů, Rady andělů na každý denTěšte se z nekonečných zdrojů

Těšte se z nekonečných zdrojů

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Všechno, co potřebujete, je vám právě teď k dispozici. Vesmír je jako firma, která je schopna vám nabídnout cokoli, oč požádáte. Když se ve vás zrodí nějaká touha, firma začne vaši objednávku zpracovávat, pak ji zabalí a připraví k odeslání. Pokud budete o předmětu své touhy smýšlet i nadále stejně pozitivně (anebo pokud jej odevzdáte s vírou vesmíru), váš "balíček" dorazí rychle. Pokud si to však rozmyslíte a budete se zabývat jiným, opačným přáním nebo pokud dostanete strach, že se vaše přání nesplní, pak se dodání opozdí.

Můžete mít vše, co chcete. Musíte však nejdříve určit, co chcete, a pak mít víru, že se vaše přání uskuteční. My andělé vám můžeme pomoci vytříbit vaše touhy, tak aby odpovídaly své nejvyšší a nejčistší úrovni, jestliže nás o to požádáte. Avšak v konečném důsledku je volba na vás.

Když žádáte o splnění svých přání, zdroj, z něhož čerpáte, zůstane co do své hojnosti nedotčen. To znamená, že pokud se vám dostává něčeho dobrého, není tím nikdo ochuzen. Zasloužíte si, aby se vaše touhy naplnily, stejně jako si to zaslouží všechny Boží děti. Proto nám Stvořitel zajistil zdroj nekonečné hojnosti, kde je dost všeho pro každého.

Myšlenka pro tento den

Vesmír se velmi štědře a bez ustání stará o mé potřeby. Dostává se mi všeho, co potřebuji, pokud mé myšlenky zůstávají pozitivní a nemění se. Když přijímám dobro, je tu pro druhé ještě více dobrého. Všechny tyto dary si zasloužím stejně jako všichni ostatní. Čím více si dovolím přijímat, o to více pak mohu rozdávat druhým.