Važte si svého srdce, které umí léčit, Rady andělů na každý denVažte si svého srdce, které umí léčit

Važte si svého srdce, které umí léčit

Balíček karet: Rady andělů na každý den

ak jsme se už my andělé zmínili, univerzální léčivá energie proudí do vás a zase ven hlavními body čaker, zvláště pak vaším srdcem, rukama a třetím okem. Dnes se zaměříme na vaši srdeční čakru.

Příjemný pocit tepla ve vaší hrudi je signálem, že vaší srdeční čakrou proudí léčivé energie. Podobá se to pocitu vděčnosti, a jest­liže necháte svým srdcem procházet tyto energie, je možné zakou­šet takový stav bez přerušení. Děje se to tehdy, když neustále dá­váte a přijímáte lásku.

Stejně jako po každém nádechu následuje výdech, může být nekonečný i proud léčivé energie. Můžete si také představit svou srdeční čakru, jako by dýchala a při každém výdechu energii vysí­lala a při nádechu ji zase přijímala.

Dnes se soustřeďujte na pocity v oblasti srdeční čakry, tedy na pocity ve své hrudi. Proudění energie lásky vám naznačí pří­jemný pocit tepla. Bez ohledu na to, co se kolem vás děje, je vám tato univerzální síla vždycky k dispozici. Udržujte její proud v po­hybu tím, že budete zachovávat rovnováhu mezi dáváním a přijímá­ním, a všimněte si, jak má tato energie přirozeně vysokou hladinu.

Myšlenka pro tento den

Vtahuji do své srdeční čakry uzdravující energii. Je pro mě zcela v pořádku cítit lásku a vděčnost. Při každém nádechu do sebe čerpám energii plnou lásky a při kaž­dém výdechu ji dávám druhým.