Všude vnímejte dobro, Rady andělů na každý denVšude vnímejte dobro

Všude vnímejte dobro

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Jedním z důvodů, proč můžeme my andělé úspěšně léčit, je vědomí, že nic nepotřebuje vyléčit. Ve skutečnosti jste vy (i všichni ostatní) stálým odrazem zářivé Boží lásky a stejně jako Bůh nikdy nepotřebuje být léčen, nepotřebujete to ani vy.

Nemoc nebo zranění jsou pouhou iluzí. Pokud bychom měli vě­řit v tuto nepravdu, pak bychom vyvolávali jen více této nepravdy. Proto se zcela soustředíme na Boha, který dlí věčně a navěky ve va­šem nitru. Dovoláváme se Boží přítomnosti, aby se pro vás stala zcela jasně přítomnou a abyste si skrze ni uvědomovali nebeskou energii. Když vidíte dobro, vidíte Boha.

Dnes se snažte, abyste viděli v sobě i ve všech ostatních jen zdraví. Cele se zaměřte na láskyplné dobro, které od věčnosti pře­bývá v každém. Přivolejte ho k sobě a učiňte jeho přítomnost zjev­nou. Pak budete léčit podobně jako andělé.

Myšlenka pro tento den

Vidím jen zdraví, protože to je moje pravda. Nacházím se ve stavu dokonalého uzdravení. Jak vidím ostatní, vi­dím i sebe: ve stavu naprostého zdraví.