Vytvořte si nebo upravte svůj oltář, Rady andělů na každý denVytvořte si nebo upravte svůj oltář

Vytvořte si nebo upravte svůj oltář

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Je důležité mít svůj vlastní prostor, kde můžete v klidu meditovat a modlit se. Nemusí to být žádné speciálně uzpůsobené místo, ale mělo by to být místo, kde se cítíte dobře a kde můžete zavřít oči, aniž by vás cokoli vyrušovalo. Může to být například roh místnosti, který jinak slouží k jiným účelům.

Vytvoříte-li si v tomto prostoru svůj oltář, bude vás inspirovat k meditaci. Využijte k tomu například desku stolu nebo polici, na kterou můžete umístit předměty, které pro vás něco znamenají nebo ve vás navozují klid a mír. Můžete si na oltář položit předměty z přírody, jako jsou pírka, mušle nebo krystaly. Slouží jako body, na které se soustředíte při modlitbě a meditaci. Za čas tyto předměty prostoupí vysoká duchovní energie.

Začněte s přípravou svého oltáře už dnes. Pokud už nějaký máte, podívejte se, co na něm leží. Máte pocit, že některé věci už tam nepatří a že byste je měli odstranit a umístit tam jiné? Při úpravě svého oltáře pozorujte, co cítíte. Spojte se s energií oltáře tak, jako byste se spojovali se starým dobrým přítelem, a on vám bude věrně sloužit každý den.

Myšlenka pro tento den

Dělám si čas na vytvoření svého vlastního oltáře nebo k upravení toho stávajícího. Je to můj speciální koutek k modlitbám a kontemplaci. Je to místo, kde mohu pustit věci k vodě, kde mohu Bohu říci, co cítím a prožívám, a kde mohu uctívat svou Božskou cestu.