Zapalte si svíčku, Rady andělů na každý denZapalte si svíčku

Zapalte si svíčku

Balíček karet: Rady andělů na každý den

Existuje mnoho důvodů, proč se svíčky používaly během duchovních obřadů už od dávných věků. Jejich světlo pozvedá energii a smysly všech, kteří je vidí. Navíc jejich světlo je mnohem bližší přirozenému slunečnímu světlu než umělé osvětlení používané ve většině domovů a kanceláří. To je jeden z důvodů, proč pohled na svíčku dodává člověku energii, téměř podobně jako pobyt venku za jasného slunečního dne.

Světlo svíček také zažehává jiskru představivosti. Proto se při meditaci a vizualizaci dívejte do jejich plamene. Svíčky si můžete zapálit, také když chcete něco oslavit nebo si něco slavnostně připomenout, protože poslouží právě takovému účelu, pro jaký si je vyberete.

Dnes si zapalte svíčku a myslete přitom na nějaké své vroucné přání nebo záměr. Když přiblížíte plamen zápalky ke knotu, pomyslete na svůj záměr (například na něčí zdraví, na světový mír, na prosperitu a podobně). Zapalte tolik svíček, kolik máte přání, zadívejte se postupně na každou z nich a za každé přání se pomodlete. Až budete později jejich plamen zhasínat, nezapomeňte svíčce poděkovat za její pomoc.

Myšlenka pro tento den

Zapaluji si svíčku a spojuji se s jasným světlem obsaženým v mých modlitbách. Toto posvátné světlo v mém nitru se odráží v tančícím plameni svíčky.