Ansuz (vědění; Ódin), RunyAnsuz (vědění; Ódin)

Ansuz (vědění; Ódin)

Balíček karet: Runy

Nacházíš se v období inspirace, moudrosti a extáze. Nech se vést svým vnitřním rádcem.

Osvobozuješ se z pout pomocí duchovních sil. Oceň své klady - svůj intelekt, moudrost, upřímnost, inspiraci, schopnost vyjadřování… Můžeš se tím zbavit psychických i fyzických bloků.

Pamatuj, že při osvobozování se, nepomůže fyzická síla, ale myšlení, moudré jednání a síla slova.

Varování:
Pozor na faleš, neupřímnost, zradu, vměšování se, nebo zlomyslnou radu zvenčí.

Základní význam:
Povýšení, vedení, přínos informací, pečlivé plánování, božská moudrost.