Ehwaz (oddanost), RunyEhwaz (oddanost)

Ehwaz (oddanost)

Balíček karet: Runy

Vztah k blízké osobě stojí pod šťastnou hvězdou. Přichází přínosný čas pro partnerské vztahy. Díky společné činnosti tě čekají vynikající výsledky a příjemné chvíle.

Jestliže budeš i nadále vystupovat vůči druhému s tolerancí a ohleduplností, vše se ti stejnou měrou vrátí.

V obchodních otázkách ti runa Ehwaz slibuje novou příležitost a možnou změnu. V duchovní sféře počátek cesty za poznáním. Ve společenství neztrať vlastní individualitu. Vyhýbej se rozporům mezi vůlí a činy.

Varování:
Pokud jsi falešný, čeká tě rozchod, rozpad vztahu, ztráta.

Základní význam:
Pohyb, spolupráce, oddanost, důvěra, jednání, božská síla, zpráva ze světa bohů, vytvoření vztahu, partnerství, úroda.