Eihwaz (tis), RunyEihwaz (tis)

Eihwaz (tis)

Balíček karet: Runy

Tato runa je ochranná a vellmi pozitivní. Je symbolizována svatým stromem - tisem. Vyjadřuje jednotu života, smrti a zasvěcení.

Přichází k tobě úspěch a uspokojení. Dosáhl jsi všeho, díky své vytrvalosti, zručnosti a disciplíně. Pochval se. Zvětšuje se tvá síla a energie. Je v tobě síla poprat se s osudem. Máš pocit, že vše můžeš.

Varování:
Buď vytrvalý a disciplinovaný. Nepodléhej pudům a přílišným touhám všeho naráz a rychle dosáhnout. Mohly by přijít problémy, zklamání, neúspěch, nedorozumění a deprese.

Základní význam:
Náhlá, ale prospěšná změna fyzického prostředí, návrat starých přátel nebo nepřátel, proces duchovního zasvěcení, dokončení projektu, uzavření.