Gebo (dar), RunyGebo (dar)

Gebo (dar)

Balíček karet: Runy

Přichází k tobě příznivé období. Předzvěst uzavřených obchodních smluv, partnerských i manželských vztahů, přátelství, pozitivní výměna a sjednocení.

Možná objevíš svůj nový talent, novou lásku. Pocítíš to jako dar, buď za něj vděčný. Abys dosáhl úspěchu, zůstávej ve svém středu - v harmonii. Dostáváš-li, také dávej, ať se proud štědrosti vesmíru nezastaví.

Varování:
Vyvaruj se konfliktů, lakoty, závisti, nespokojenosti, nenávisti. Nerovnováha energií ti může ublížit; ztratíš, co jsi si tak přál/a.

Základní význam:
Partnerství, materiální dar, štědrost, pohostinnost, úspěch, boží dar nebo nadání (hudební nebo umělecké).