Jera (sklizeň), RunyJera (sklizeň)

Jera (sklizeň)

Balíček karet: Runy

V tvém životě nastává vhodný okamžik něco nového podniknout. Práce je dokončena, sklízíš to, co jsi zasel/a před časem. Úroda bude bohatá. Do tvého života přichází plodnost, produktivita a vývoj novým směrem.

Po sklizni je třeba ale začít znovu pracovat. Promysli si nový cíl a směle k němu vykroč ve vhodné chvíli. Život nelze zastavit, pokaždé něco končí a nové začíná.

Varování:
Pamatuj, zasadíš-li bolest, jednou ji sklidíš. Je možné, že bude nutné obětovat city.

Základní význam:
Zlepšení fyzického stavu, situace; nový domov, renovace, nová práce, nový vztah, přiblížení se duchovním cílům, sklizeň, svatba.