Mannaz (člověk), RunyMannaz (člověk)

Mannaz (člověk)

Balíček karet: Runy

Nacházíš se ve svém skutečném středu. Je třeba jednat racionálně. Odhoď emoce! Tvé činy ať jsou v souladu s tvými myšlenkami.

Tato runa tě mobilizuje k činu. Buď bystřejší a uvědomuj si dalekosáhlé důsledky svých plánů. Ve společnosti tě čeká šťastný život. Snaž se poznat vzájemné vztahy, které panují mezi lidmi ve tvém okolí.

Rada nad zlato:
Situace, ve které jsi se ocitl, zvládneš. Neřeš situace násilím. Buď sebekritický, v jednání tolerantní a asertivní.

Základní význam:
Záležitosti týkající se kariéry, skupiny lidí, organizace, kluby, přátelství, napojení se na božskou energii, sjednocení, inteligence, pokrok vpřed. Runa má vztah k člověku a společnosti.