RUNY - Popis balíčku

Dostupnost karet: tyto runové karty v prodeji nenajdete. Jejich vydání zvažuji. Ale zatím jen zlehka. :)

* * *

Na světě neexistuje kniha, v níž najdete vše, co chcete o runách znát. Jejich znalost je výrazně osobní záležitost, neboť se musíte samostatně rozhodovat, a navíc potřebujete čas a intuici, bez nichž runy zcela nedoceníte.

Runy skrývají pozoruhodný vnitřní potenciál, o němž nepochybuje nikdo, kdo se s nimi ocitl v úzkém kontaktu. Jejich moc se může stát vaší mocí, pokud ovšem prokážete dostatek úsilí a osobní flexibility.

Runy umožňují kontakt s vyšším Já, a proto je lze výborně užívat při věštění. Díky nim může každý člověk lehce získat přístup k opravdové ezoterické vědě. Užívání runových znaků nemá nic společného s věštěním typu: „Vdám se ještě letos?“ nebo s otázkou: „Kdy vyhraji ve Sportce?“

Pomocí run lez lépe získat odpověď na otázku, zda bude volba, kterou musíme provést, správná, nebo která z dalších možností bude nejlepší. Odpověď na tyto otázky získáme kontaktem s naším vyšším Já.

Používání run by se mělo stát cestou do oblasti vědomí, která přesahuje těsný rámec materialismu. Kontakt s runovým věštěním je třeba brát jako jistý druh meditace, která člověka nutí, aby se nad sebou hluboce zamyslel. Věštba nám ukáže postavení, ve kterém se nacházíme, a informuje nás o směru, kterým se ubíráme. Nic v životě není předurčeno k nezdaru. Člověk může – díky své svobodné vůli – změnit svou situaci, pokud se včas a zodpovědně rozhodne. Má přece možnost ovládat vlastní osud.

Je třeba mít na paměti, že odpověď věštby není konkrétní, ale je na symbolické a mnohovrstevné úrovni. Ten, kdo se věštby ptá, by si měl odpověď promyslet a „promeditovat“ a vztáhnout ji vždycky ke své aktuální situaci. Nejen slova věštby, ale i runový znak se stává výchozím bodem ke svébytné meditační cestě do vlastního nitra.

Možnosti runové věštby:

Jednoduchý výklad:

  • vyber si kartu dne či kartu z celého balíčku – pro meditaci, nebo pro odpověď, potřebuješ-li právě nasměrovat ve svém rozhodnutí
  • vyber si tři karty – odpoví ti, co tě ovlivnilo z minulosti, čím procházíš v současné době a jak se situace bude dále vyvíjet do budoucna.

Složitější výklad - výklad do kříže:

  • vyber si 6 karet – jednotlivým kartám se v runovém kříži připisuje určitý význam, který je u tohoto výkladu popsán.