Thurisaz (trn,obr), RunyThurisaz (trn,obr)

Thurisaz (trn,obr)

Balíček karet: Runy

Na tvé straně jsou ohromné síly. Události a děje se obracejí k lepšímu. Jsi chráněn před nepříznivými silami.

Díky silám, které jsou nyní s tebou, můžeš zvítězit, překonat veškeré překážky, porazit nepřátele. Podmínkou je důslednost v jednání a zvládnutí obtíží. Můžeš očekávat lásku a přízeň.

Varování:
Pozor na vnitřní strachy a obavy, které tě mohou ochromit. Neubližuj si, není důvod.

Základní význam:
Ochrana, šťastná událost, sebedisciplína, organizace, očištění, meditace.