Čtyři Hole, Tarot keltských drakůČtyři Hole

Čtyři Hole

Balíček karet: Tarot keltských draků
Sada karet: Vzduch

Radost; odpočinek; úspěch

Na kamenitém odpudivém podloží je umístěn vysoký hrad s velkou, čtvercovou věží. Na třech rozích této věže jsou posazeny tři zářivé hole. Drak, který drží čtvrtou hůl, sedí na vyvýšeném místě na věži. Vedle něj spočívají v objetí mladý muž a žena.

Hrad je opevněním i domovem, je to bezpečné místo, kde má život i láska dostatek prostor k růstu a kde stresující problémy světa mohou být alespoň na čas ponechány stranou. Hrady se většinou staví v pustých krajinách poznamenaných těžkými časy (symbolizované tvářemi v kamenech). Přesto souhrady ke svým obyvatelům vlídné, jsou plné klidu a lásky. Bouřkové mraky se na pozadí rozpadají a signalizují tak konec těžkého životního cyklu. Drak je ochráncem i pomocníkem při čarování obyvatel hradu.

Štěstí a pokoj jsou teď nadosah. Vaše minulá snažení teď přinášejí zasloužený odpočinek od starostí. Nový milenecký vztah je také možný. Úspěch vám může dát podnět k oslavě.