Poustevník, Tarot keltských drakůPoustevník

Poustevník

Balíček karet: Tarot keltských draků
Sada karet: Velká arkána

Samota

Velký, velmi starý drak sedí o samotě na horském skalisku, za nímž můžeme tušit téměř neviditelný vchod do jeskyně. Těsně při jeho boku vidíme knihu a svitky. Drak poustevník po zralé úvaze vyhledal samotu, protože ví, že jedině po zklidnění mysli se zjevuje pravé pochopení.

Na skalách (základ a stabilita duchovního růstu) jsou vidět spirály, které reprezentují neustále se pohybující energie tvoření-destrukce. Téměř neznatelné dračí a lidské obličeje vyryté do kamenů symbolizují neviditelnou, ale stálou přítomnost učitelů z astrálu. Tyto zpola skryté tváře také představují naše minulé životy, díky nimž jsme dosáhli našeho současného postavení. Tento starý drak ví, že stejně jako pokřivený strom a spleť kořenů kolem něj je také život jen zřídka přímý a snadný.

Tato karta může představovat samotáře nebo člověka, který právě dává přednost odloučení. Rádce nebo učitel vám dá spolehlivou radu. Pomyslete znovu celou situaci po každém kroku; k rozhodnutí používejte praktické zdroje. Odstupte z horečného koloběhu činností, nebo časem přijdete k újmě na zdraví či štěstí.