Spravedlnost, Tarot keltských drakůSpravedlnost

Spravedlnost

Balíček karet: Tarot keltských draků
Sada karet: Velká arkána

Právní záležitosti

Velký bílý drak sedí na kamenné cestě u lesa. Drak má na hlavě korunu a v jedné tlapě drží hůl. V druhé tlapě třímá rozbalený svitek (komické záznamy). Přísný a urozený drak neuvolní cestu, dokud muž a žena stojící před ním neuslyší celý záznam své karmy a duchovní spravedlnosti, který jim tento vznešený drak udělí. Bílý drak je čisté, nestranné duchovní stvoření, podvědomá část každého z nás, která nás jemně žádá, abychom uznali duchovní zákony a žili v souznění s nimi. Můžeme mít za to, že jsme splatili všechny dluhy našeho pyšného odmítání takovýchto zákonů, ale někde po cestě zjistíme, že se nemůžeme pohnout kupředu, dokud nepřijmeme následky minulých činů a rozhodnutí.

Drakova zlatá koruna symbolizuje duchovní osvícení, jeho hůl vůli dělat změny. Les za ním představuje události každodenního života, kterými člověk dosud prošel, a mentální a emocionální vlastnosti mysli, které si z těchto životů přinesl. Všichni ti, kteří si přejí postoupit dále na stezku příjemnějšího života, musí přijmout výzvu tohoto draka.

Je zde možnost setkání s právníky, soudci nebo policií. Jedině logické uvažování a fakta vám umožní pohnout se dopředu. V nějaké soudní při můžete očekávat dobrý výsledek, pokud se této záležitosti budete dostatečně věnovat. Tato karta může poukazovat na podepsání smluv nebo právních dokumentů.