Labuť, Medicinské kartyLabuť

Labuť

Balíček karet: Medicinské karty

půvab, milost

Labuť…
síla ženy
vstupující do posvátného prostoru,
dotýkající se vzdálené budoucnosti,
přináší věčnou milost.

Malá labuť letěla Dobou snění a hledala budoucnost. Na chviličku si odpočinula v chladivém jezírku a snažila se zjistit, jak najít vchod do budoucnosti. Pro labuť to byly chvíle zmatku, protože věděla, že se v Době snění ocitla náhodou. Byl to její první samostatný let a trochu si dělala starosti s tamější krajinou.

Když se podívala vysoko nad Posvátnou horu, spatřila tam největší vířící černou díru, jakou kdy viděla. Kolem právě letěla vážka. Labuť ji zastavila, aby se zeptala na černou díru.
"Labuti, to je brána do jiných úrovní představivosti. Sama jsem byla strážcem iluzí po mnoho měsíců. Chceš-li tam vstoupit, musíš si vyžádat povolení a zasloužit si právo na vstup" pravila vážka. Labuť si nebyla úplně jistá, zda chce vstoupit do černé díry. Zeptala se vážky, co je třeba učinit, aby si zasloužila právo vstupu.

Vážka odvětila: "Musíš být ochotná přijmout z budoucnosti vše, ať je to cokoliv, tak jak to uvidíš, aniž by ses snažila v plánu Velkého Ducha něco změnit." Labuť se podívala na své ošklivé kachní tělo a odpověděla: "Budu šťastná, že zůstanu věrnou plánu Velkého Ducha. Nebudu bojovat s proudy černé díry. Poddám se plynutí spirály a budu důvěřovat tomu, co mi bude ukázáno." Vážka byla velmi spokojená s odpovědí a začala snovat čáry a kouzla, aby přerušila iluzi jezírka. Náhle byla labuť pohlcena vírem uprostřed jezírka.

Uplynulo mnoho dní, než se labuť znovu objevila, ale nyní byla půvabná, bílá a s dlouhým krkem. Vážka užasla: "Labuti, co se to s tebou stalo!" vykřikla.
Labuť se usmála a pravila: "Vážko, naučila jsem se odevzdat své tělo síle Velkého Ducha a byla jsem odnesena tam, kde přebývá budoucnost. Spatřila jsem vysoko na Svaté Hoře mnoho divů, a protože jsem měla víru a byla ochotna vše přijmout, byla jsem přeměněna. Naučila jsem se přijímat stav milosti."

Vážka tím byla velmi potěšena. Labuť vyprávěla vážce o mnoha divech, které jsou za hranicí iluze. Díky uzdravení a přijetí stavu milosti získala labuť právo vstupovat do Doby snění.

A tak se učíme odevzdávat milosti rytmu vesmíru a vyklouznout ze svých fyzických těl do Doby snění. Medicina labutě nás učí jednotě se všemi plány vědomí a důvěře v ochranu Velkého Ducha.

Vytažení Labutě ohlašuje čas změněného stavu vědomí a rozvoje vašich intuitivních schopností. Lidé mediciny labutě mají schopnost vidět budoucnost, poddat se síle Velkého Ducha a přijímat uzdravování a proměnu svých životů. Karta labutě vám říká, abyste přijali svou schopnost poznávat to, co leží před vámi. Pokud se bráníte vlastní transformaci, uvolněte se. Bude pro vás snazší nechat se unášet proudem. Přestaňte popírat, že víte, kdo volá, když zvoní telefon. Věnujte pozornost svým předtuchám a tušením a uctívejte svou ženskou intuitivní stránku.