Svoboda, Andělské kartySvoboda

Svoboda

Balíček karet: Andělské karty

Andělé vás vedou k tomu, abyste svobodně a s láskou vyjádřili své skutečné myšlenky a pocity.

Možná se právě teď cítíte chyceni v pasti životních okolností. Tím, že jste si vytáhli tuto kartu, po vás andělé chtějí, abyste si uvědomili, že jedinými žalářníky, kteří se kdy vyskytli ve vašem životě, jste pouze vy sami. Pokaždé, když si uvědomíte, že máte moc být svobodní, bude výsledkem svoboda. Pro všechno, co v životě děláte, jste se sami rozhodli a máte svobodu se rozhodnout znovu. Dokonce i vězni si mohou své myšlenky svobodně vybírat, takže se mohou cítit pokojní a šťastní v jakýchkoli podmínkách.

Když příště začnete větu slovy „Musím...“, zaražte prosím. Poproste Boha a anděly, aby vám ukázali jiné možnosti. Buď vám pomohou dokončit úkol s láskou, takže se nebudete cítit jako pasti, nebo vás povedou k jiné aktivitě, kterou budete dělat rádi.

.