Morálka, Osho-Zen TarotMorálka

Morálka

Balíček karet: Osho-Zen Tarot
Sada karet: Mraky
Hodnota karty: Královna

BODHIDHARMA... dalece přesahuje moralisty, puritány, takzvané dobré lidi, dobráky. Dotkl se jádra tohoto problému.
Dokud nejsi vědomá, je veškerá tvoje morálka faleš, celá tvoje kultura je jen tenká vrstva, kterou může kdokoli zničit.
Ale když tvá morálka vzejde z tvého uvědomění, ne z nějaké disciplíny, pak půjde o něco docela jiného. Potom budeš v každé situaci reagovat na základě svého uvědomění. A cokoli uděláš, bude dobré.
Uvědomění nemůže udělat nic špatného. V tom je ta nejvyšší krása uvědomění, že cokoli z něj vzejde, je jednoduše krásné a správné bez jakéhokoli úsilí a nacvičování.
Takže spíš než listí a větve usekni nejdříve kořen. Je jen jediný způsob, jak useknout kořen: být bdělá, vědomá a uvědomělá.

Osho Bodhidharma, The Greatest Zen Master, Kapitola 15

Komentář:
Morálka natlačila všechnu životní mízu a energii do úzkých hranic své mysli. Nemůže v ní proudit, takže se z ní opravdu stala vyschlá haluz. Celé její chování je vždy řádné, škrobené a upjaté, vždy je připravena vidět každou situaci černobíle, stejnou má brož i na krku.
Královna mraků číhá v mysli každého, kdo byl vychováván ve strnulých názorech o dobrém a špatném, hříchu a ctnosti, přijatelném a nepřijatelném, morálním a nemorálním. Je důležité mít na paměti, že všechny tyto rozsudky naší mysli jsou výsledkem naší podmíněnosti. A ať se jejich očima díváme na sebe či na druhé, vždy nás oddělují od zážitku krásy a božství uvnitř.
Teprve tehdy, když se osvobodíme z klece naší výchovy a dosáhneme pravdy vlastního srdce, můžeme začít vidět život takový, jaký doopravdy je.