Sowilo (slunce), RunySowilo (slunce)

Sowilo (slunce)

Balíček karet: Runy

Úspěch je zaručen, jak by byl předem zapsán pro tebe ve hvězdách. Může ti do života vstoupit zcela nečekaně. Raduj se z něj a poděkuj přírodě i vesmíru.

Rada nad zlato:
Naděje na dosažení cíle jsou obrovské. Vytrvej v úsilí i kdyby se vyskytli překážky!

Varování:
Symbolem této runy je blesk, před jehož úderem je třeba se chránit, i když je jasné počasí. Pamatuj, že úspěch i porážka stojí vedle sebe. Jednej v harmonii s přírodou a vesmírem.
Dávej si pozor namyšlenost, samolibost, marnivost, nevděčnost, slabošství!

Základní význam:
Úspěch, léčení, dosažení cíle, vítězství, sláva, ochrana, využití božské energie, nalezení správné cesty, nová rozhodnutí vedoucí k úspěchu.