Král Pentaklů, Tarot keltských drakůKrál Pentaklů

Král Pentaklů

Balíček karet: Tarot keltských draků
Sada karet: Země

Úspěch v obchodě a v peněžní oblasti

Král Pentaklů je zde zobrazen jako vznešený starší muž vedle bohatě zdobeného a dřevem vykládaného trůnu. Větve porostlé révou vytvářejí nad trůnem přírodní baldachýn. U nohou krále leží velký drak. Pravá ruka muže spočívá na meči, který má na pochvě znak pentaklu. Druhou rukou se opírá o zadní stranu trůnu. Na hlavě má posazenou korunu s tmavě zelenými kameny. Přes sedadlo trůnu je položen zelený plášť s keltskými symboly.

Během roků zkušeností a duchovního studia získal tento muž jako odměnu a zároveň také odpovědnost titul mistra Zemských energií. Jeho trůn (stabilita a vyvážený život) je v jednotě s přírodou. Tato symbolika je zvýrazněná pentakly (ochrana), spirálami (tvořivá-destruktivní energie) a dračími tesáky (duchovní ochrana) vytesanými do trůnu. Víno života (ženská a tvořivá stránka každého člověka) spojuje fyzickou materializaci života s celou Přírodou. Dokonce i zelený šat s mystickými symboly přináší svědectví o nepřetržitém spojení všeho a všech v životě tohoto muže. Důvěřujíc v cestu k vědění, kterou si vybral, dává Král hrdě na odiv keltský Strom života, vyšitý na své vestě, a pentakl ochrany na meči spravedlnosti.

Tato karta představuje vliv muže, možná dominantního, který je zároveň moudrý a spolehlivý. Možná uzavřete obchod s bankéřem nebo ředitelem podniku. Úspěch ve finančních záležitostech je možný. Vyvarujte se tvrdohlavosti, která by vás mohla odcizit od ostatních.