Mág, Tarot keltských drakůMág

Mág

Balíček karet: Tarot keltských draků
Sada karet: Velká arkána

Sebekontrola; učení se magii

Blázen postoupil natolik, že vidí výsledky svých magických studií a svého snažení, čímž se stává alchymistickým Kouzelníkem praktikujícím své znalosti. Kouzelnice stojící u svého oltáře přitahuje svou soustředěností a konáním mnoho astrálních draků, kteří jí přicházejí pomoci a vést. Hůlka zakončená drakem v levé ruce symbolizuje spojení s podvědomou a nadvědomou myslí, které jsou nezbytnými a potřebnými součástmi úspěšného kouzlení.

Twinning, zelená keltská výšivka na šatech ukazuje vědomí, že duchovní a fyzické musí být pro další postup na cestě v rovnováze a že všechno na fyzické rovině má svůj protějšek v astrální rovině a naopak. Jasnozřivé schopnosti začínají vzkvétat v napůl mlhavých obrazech draků v kouři z vonných tyčinek. Použitím hole s dračím zakončením zaměřuje Kouzelnice svoji pozornost na dračí energii a vědomosti, aby s jejich pomocí porozuměl dávné moudrosti vepsané do knihy.

Objevujete, jak používat zákony magie, víry a moci myšlenek, abyste dostali, co potřebujete a po čem toužíte. Studium a praxe v nové práci nebo na duchovní cestě vás přitahují. Vaše myšlenky a energie plynou v harmonii a plní to, co je třeba udělat. Je to velmi příhodná doba k získání sebekontroly.