Král Mečů, Tarot keltských drakůKrál Mečů

Král Mečů

Balíček karet: Tarot keltských draků
Sada karet: Oheň

Opozice; dodržujte zákony

Král Mečů stojí na kraji skaliska uvnitř obrovské podzemní jeskyně. Jeskyně je součástí interiéru aktivní sopky, místa prvotní energie určeného pro tvoření i destrukci. Král drží v jedné ruce meč (síla jeho vůle) a dívá se dolů do bublající lávy a zářivých plamenů. Prošel dlouhým a namáhavým studiem, než se naučil, jak dosáhnout tohoto božského, ale prchavého centra síly uvnitř sebe sama. Zespodu z jámy plné vířivého horka a roztavených kamenů k němu vzhlíží velký Ohňový drak s malým dráčkem na rameni.

Král ví ze svých životních zkušeností, že musí nést zodpovědnost za všechno své konání a použití magické energie. Zvládl ovládání svých emocí a ví, kdy se bránit a kdy se stáhnout. Uvědomuje si teď, že může projít ohněm a ovládnout svůj strach z nečekaných událostí. Jeho koruna představuje duchovní osvícení, výsledek celoživotního hledání. Vysoko na schodech za ním stojí jeho masivní trůn, symbolizující stabilitu a bezpečí. Král sešel po schodech hluboko do podvědomí a nyní je ve styku s vesmírnou, materializující se silou, se kterou má možnost zformovat své touhy ve hmotném světě.

Tato karta naznačuje mocný, ale neústupný mužský vliv, který vám může oponovat. V novém projektu dělejte vše podle pravidel, nebo budete tratit. Mohli byste potřebovat služby právního zástupce.