Srna, Medicinské kartySrna

Srna

Balíček karet: Medicinské karty

jemnost a mírnost

Srnečko…
Jak jemná a něžná jsi.
Květina laskavosti a vzdálené objetí...

Jednoho dne uslyšela srnečka Velkého Ducha, jak na ni volá z vrcholu Posvátné hory. Srnečka ihned vyrazila po pěšince vzhůru. Nevěděla, že cestu ke stanu Velkého Ducha střeží strašlivý démon. Démon se totiž snažil zabránit všem stvořeným bytostem v setkání s Velkým Duchem. Chtěl, aby si všichni tvorové, které Velký Duch stvořil, mysleli, že nechce být rušen. To dodávalo démonovi pocit moci, a tak kolem sebe mohl šířit strach.
Srnečka se vůbec nebála a došla až k démonovi. Bylo to podivné, protože démon byl archetypem všech ošklivých a odporných příšer, které kdy existovaly. Démon dštil oheň a kouř a vydával odporné zvuky, aby srnečku vyděsil. Jakýkoli obyčejný tvor by byl utekl nebo na místě zemřel strachy.

Srnečka však laskavě pravila démonovi: "Prosím, nech mne projít, jsem na cestě k Velkému Duchu." Její oči byly plné lásky a soucitu k tomuto obrovskému ohyzdnému démonovi. Démon užasl nad tím, že se srnečka vůbec nebojí. A ať se snažil sebevíc, nemohl srnečku zastrašit, protože její láska pronikla zatvrzelým ošklivým srdcem démona. K démonovu zklamání navíc jeho srdce tvrdé jako skála začalo bít a jeho tělo se scvrkávalo, až bylo jako vlašský oříšek.

Srneččina neustávající láska a jemnost rozpustila démona. Díky této jemnosti a péči, které srnečka ztělesňuje, je nyní stezka volná pro všechny děti Velkého Ducha, kteří chtějí dosáhnout Svaté hory, a nemusí se už bát, že by jim démon strachu cestu uzavřel.

Srnka nás učí používat sílu jemnosti, kterou se dotýká srdcí a myslí zraněných bytostí snažících se odloučit od Svaté hory. Jako světlé i tmavé skvrny srneččina kožíšku, můžeme milovat světlo i tmu, a vytvoříme tak jemnost a bezpečí pro ty, kdo hledají mír.

Jestliže si dnes srnka s jemností proklestila cestu do vašich karet, žádá vás, abyste nalezli jemnost ducha, která uzdravuje všechny rány. Přestaňte se snažit, aby se ostatní změnili, a milujte je takové, jací jsou. Ve své současné situaci využijte jemnost a buďte jako letní vánek, hřejiví a pečující. Je to váš prostředek, jak vyřešit dilema, které je před vámi. Použijete-li jej, spojíte se, se Svatou horou, která je ústředním místem klidu a vyrovnanosti. Velký Duch vás povede.